Lieve kinderen en klein-kinderen,

Zo aan het einde van mijn leven gevoel ik een sterk verlangen met jullie in het reine te komen. 

Ik heb het plan opgevat met elk van jullie een open gesprek te gaan voeren, waarin hoofdzakelijk besproken zal worden wat ik binnen de grens van de opvoeding verkeerd blijkt te hebben gedaan. Ook zullen jullie dan te horen krijgen waardoor mijn echtgenotes mij hebben afgedankt.

Ik droom er van de ik daarna met jullie allemaal een gesprek zal hebben waarin ik jullie aan de anderen zal voorstellen. Vrienden heb je slechts bij  gelegenheden, maar familie heb je voor eeuwig.

 Denise en Sabine hebben in feite drie broertjes, terwijl die broertjes Edward, Alexander en Richard twee zusjes hebben. Ik spreek bewust niet over half-zusjes en half-broertjes. Dat klinkt zo degenererend. Terwijl allen uit liefde en uit mij zijn geboren.

Over mij behoeven jullie geen zorgen te maken. Ik heb een volledige ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wiz).

Gaarne je reactie hieronder.