Autobiografie

VOORWOORD

Waarom een autobiografie.

Zelf heb ik mij vaak afgevraagd, wie waren nu eigenlijk mijn grootouders en voorouders. Ook had ik best wat meer over mijn eigen ouders willen weten. Helaas is die gelegenheid er niet meer en er is weinig overgeleverd. 

Om te voorkomen dat diezelfde vragen eens bij mijn kinderen opkomen heb ik reeds jaren geleden besloten zo veel mogelijk over mijn dynamisch leven op te gaan schrijven, mede omdat ik van mening ben dat zij er ook iets van kunnen opsteken en kunnen gebruiken in hun eigen leven.

Niet de bedoeling voor uitgifte, maar  mijn kinderen hebben gekozen voor weinig of geen omgang met hun vader. Ik kan hiermede mijn verdriet kwijt en kan hiermede en daardoor een ander beeld naar waarheid schetsen, dan zij kennelijk voor ogen hebben en door een kwaadwillende is ingegeven.

Op deze plaats proberen auteurs zich vaak op alle fronten in te dekken om alle aansprakelijkheid te vermijden. Auteurs komen altijd in de verleiding om gewoon een plaats of onderwerp te verzinnen in plaats van onderzoek te doen naar echte plaatsen of onderwerpen, en ik beken dat ik ook zo ben. Fictie is een geweldig schild. Het is erg gemakkelijk om je erachter te verschuilen. Maar als fictie dicht bij de waarheid komt, moet ze nauwkeurig zijn.

Namen van personen, ondernemingen etc. zijn deels werkelijk weergegeven. Daar waar in de herinnering van de auteur namen tekort schieten zijn fictieve namen opgenomen. Omdat fictie en werkelijkheid in dit boek door elkaar lopen mag op geen enkele wijze een conclusie worden getrokken en verbanden worden gelegd naar bestaande personen.

Zoals elk product, bedrijf en dus ook de mens een levenscyclus heeft, zal ik het hiernavolgende schrijven in de delen: Pioniersfase (1) (van 0 tot 20 jaar), groeifase (2) (van 20 tot 40 jaar); doorgroeifase (3) (van 40 tot 60 jaar);  verzadigingsfase (4) (van 60 tot 80 jaar) en aftakelingsfase (5) 80 jaar en later).

Fictie of echt? Het is ter beoordeling aan de lezer!